Waarom is de bodem zo belangrijk?

Wij wonen en leven hier op veengrond. En veen is kwetsbaar. Wanneer het te droog wordt, vervliegt de koolstof die er in is opgesloten. Gevolg: bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen. Dat willen we niet! 

 

De oplossing is vernatting. Met andere woorden: verhoging van het waterpeil.

Maar dat kost geld. Een natte, koude grond brengt namelijk meestal minder op. Dus, als boeren besluiten toch hun waterpeil te verhogen, moeten ze op zoek naar aanvullende inkomsten. 

 

Fotografie: Janna van der Meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief