Interview met adviseur Piet Dijkstra

“De landbouw, zoals die nu op veengrond plaatsvindt, moet veranderen. Dat kan als boeren, ondernemers en burgers samenwerken. En samen gaan experimenteren…” 

Aan het woord is Piet Dijkstra, adviseur van het Akkrumer Goedland. “Ik verwacht van Het Goedland dat het hiermee aan de slag gaat, maar niet in afzondering. De impact van het experiment neemt toe als er meer boeren en ondernemers bij betrokken worden. Ik vind het bemoedigend dat er in het kernteam verschillende soorten boeren bij elkaar aan tafel zitten: een reguliere boer met een biologisch-dynamische boer. Perfect.”


piet-def


Wie is Piet Dijkstra?

Piet Dijkstra is een bekende Akkrumer, van midden zeventig. Hij is bestuurlijk actief en betrokken bij allerlei dorpsactiviteiten. Recentelijk nog als mede-initiatiefnemer van de Schetsschuit. (Lees meer over de Schetsschuit >

 

Piet heeft zijn hele werkzame leven te maken gehad met gebiedsprocessen, als functionaris bij Dienst Landelijk Gebied en de provincie Fryslân. Nu is hij voorzitter van de gebiedscommissie Aldeboarn De Deelen. 

Toeval dat Akkrumer Goedland juist in Akkrum is ontstaan? 

Piet: “Nee, want Akkrum heeft een zeer vruchtbare Mienskip, als het gaat om het aanpakken van maatschappelijke problemen. Het is een dynamische plek. Dat heeft misschien te maken met de ligging aan een kruispunt van spoor-, water- en landwegen. Daarnaast komen hier verschillende grondsoorten bij elkaar: klei en veen. We hebben relatief veel verenigingen. Ook worden er voortdurend evenementen georganiseerd, alsof we een kleine stad zijn! De eerder genoemde schets van de toekomstige ontwikkeling van Akkrum, de Schetsschuit, is helemaal van onderop ontstaan. Geen overheid heeft erom gevraagd.” 

Ben je optimistisch over de landbouwtransitie?

“Die transitie komt er zeker. We hebben weinig alternatieven en technisch kunnen we het. Ik maak me echter wel zorgen over de beschikbaarheid van land. De transitie in de veehouderij draait om extensivering: minder vee op meer land. Dat is lastig met de huidige grondprijzen. Akkrumer Goedland zoekt terecht naar nieuwe verdienmodellen binnen en buiten de veehouderij, maar niet ieder gebied ligt zo gunstig. De overheid moet zich dus gaan bemoeien met de herverdeling van land. Ook moet ze iets aan de grondprijzen doen. Ik vind dat de overheid een actiever grondbeleid moet voeren.”

Ontwikkelingen

LEES MEER foto3sythuzen-halfopen-landsch
14-03-2024

De invloed van bodem en historie

Landschapsarchitect ir. Reinout Lindemans beschrijft het landschap en de grond waarop Akkrum en het Akkrumer Goedland zijn gebouwd.

LEES MEER interview-piet-dijkstra
10-03-2024

Interview met adviseur Piet Dijkstra

Aan het woord is Piet Dijkstra, adviseur van het Akkrumer Goedland.

LEES MEER sjoer-miedema-lokaal-vlees-akk
04-03-2024

Lokaal vlees van het Akkrumer Goedland

Een boerderij van het Akkrumer Goedland gaat vleesproducten verkopen met Slagerij en Worstenmakerij Spijkerman.