Akkrumer Goedland sluit GLB pilot af en kijkt vooruit

Met een druk bezochte bijeenkomst in de Kromme Knillis in Akkrum heeft Akkrumer Goedland haar veenweidepilot afgesloten. Deze pilot had als doel om te onderzoeken of een “coöperatief landgoedbedrijf” een oplossing kan bieden voor de vicieuze cirkel van ontwatering waar het Friese Veenweidegebied momenteel mee wordt geconfronteerd. Hieronder vatten we de resultaten kort samen, gaan we in op het vervolg en wijzen we de weg waar U een verslag van de avond kan vinden met de getoonde presentaties.

 

De pilot. Ons onderzoek liet duidelijk zien dat het combineren van activiteiten in het Friese Veenweide gebied goed kan uitpakken voor zowel de betrokken boeren als de Mienskip. Samen kunnen we succesvoller aantrekkelijke activiteiten uitvoeren dan als je als landgebruiker er alleen voor staat. Deze samenwerking maakt het niet alleen mogelijk om investeringskapitaal op te halen, het schept ook ruimte om biodiversiteit te bevorderen en op flinke schaal producten te leveren die 100% zijn gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Tegelijkertijd constateren we ook dat twee jaar eigenlijk te kort zijn om conclusies te trekken uit de proeven die we in het veld hebben uitgevoerd.

 

Het vervolg. De resultaten uit de pilot, de gunstige ligging van het landgoed en de steun (ook in financiële zin) van de overheid maken ons zeer enthousiast om het landgoed in de komende jaren echt “neer te zetten”. Onder de vlag van een coöperatie breiden we onze landbouw activiteiten onder verhoogd peil stevig uit. Daarnaast gaan we in samenwerking met lokale partners een duurzame energiecentrale, woningbouw en – op bescheiden schaal – recreatie woningen ontwikkelen. Speciale aandacht geven we daarbij aan “hoe” we het beste een Goedland kunnen besturen en steken we veel energie in het betrekken van de Mienskip bij “us” landgoed.

Downloads


Het kernteam wenst u heel mooie feestdagen toe en hoopt u in 2024 vaak te ontmoeten op “us” Akkrumer Goedland!

 


Ontwikkelingen

LEES MEER foto3sythuzen-halfopen-landsch
14-03-2024

De invloed van bodem en historie

Landschapsarchitect ir. Reinout Lindemans beschrijft het landschap en de grond waarop Akkrum en het Akkrumer Goedland zijn gebouwd.

LEES MEER interview-piet-dijkstra
10-03-2024

Interview met adviseur Piet Dijkstra

Aan het woord is Piet Dijkstra, adviseur van het Akkrumer Goedland.

LEES MEER sjoer-miedema-lokaal-vlees-akk
04-03-2024

Lokaal vlees van het Akkrumer Goedland

Een boerderij van het Akkrumer Goedland gaat vleesproducten verkopen met Slagerij en Worstenmakerij Spijkerman.